Chùm ảnh buổi Mít tinh kỷ niệm 86 năm ngày 26/3/1931 – 26/3/2017 - Trường THPT Hoàng Mai

Chùm ảnh buổi Mít tinh kỷ niệm 86 năm ngày 26/3/1931 – 26/3/2017

class="column one single-photo-wrapper image">