Đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10? - Trường THPT Hoàng Mai

Đối tượng nào được tuyển thẳng vào lớp 10?

Theo quy định, bốn đối tượng học sinh được xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018, gồm: học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS; học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc La Ha, La Hủ, Pà Thèn, Chứt, Lự, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Ngái, Si La, Pú Péo, Brâu, Rơ Măm, Ơ Đu); học sinh khuyết tật; học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

Mỗi học sinh trong diện tuyển thẳng chỉ được đăng ký tuyển thẳng vào một trường THPT công lập. Riêng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT của trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trường hợp HS đủ điều kiện mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia thi tuyển vào ngày 9/6 và được cộng điểm khuyến khích theo quy định.

Những học sinh trong diện tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng tại trường nơi đang học lớp 9 vào ngày 10/5.

Năm học 2017–2018, toàn thành phố Hà Nội dự kiến có gần 83 nghìn học sinh xét tốt nghiệp THCS nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào hệ THPT là 69.500 học sinh, trong đó các trường công lập tuyển 56.840 học sinh, các trường ngoài công lập tuyển 12.660 học sinh.

Số học sinh được tuyển vào trung tâm giáo dục thường xuyên là 7.000 học sinh. Số học sinh được tuyển vào các trường trung học chuyên nghiệp là 6.443 học sinh.

Như vậy chỉ có khoảng 70% học sinh Hà Nội có cơ hội được học trong các trường THPT công lập.

Theo Lao Động