143480472-243114707270375-5901271044289980947-n-4454 - Trường THPT Hoàng Mai

ng Mai Thế Hưng – Giám đốc đối ngoại Công ty CP Động Lực trao giải cho Đội hình tiêu biểu