thi-lop-102-1610505953496 - Trường THPT Hoàng Mai

Nhiều trường THCS ở Hà Nội chuẩn bị phương án thi lớp 10 THPT 4 môn (Ảnh: Mỹ Hà).