Hai đối tượng được đặc cách tốt nghiệp THPT - Trường THPT Hoàng Mai

Hai đối tượng được đặc cách tốt nghiệp THPT

class="column one single-photo-wrapper image">

Thứ nhất, thí sinh bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; điều kiện bắt buộc để được đặc cách là thí sinh phải có xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm học lớp 12 đều từ khá trở lên. Trường hợp thứ hai được đặc cách tốt nghiệp THPT là thí sinh bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Bộ GD&ĐT lưu ý, chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Hồ sơ đặc cách gồm hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt), biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

Theo Hà Nội mới