Hình ảnh buổi lễ công bố quyết định thành lập quỹ khuyến học – khuyến tài - Trường THPT Hoàng Mai

Hình ảnh buổi lễ công bố quyết định thành lập quỹ khuyến học – khuyến tài