Hình ảnh lễ kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam - Trường THPT Hoàng Mai

Hình ảnh lễ kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

class="column one single-photo-wrapper image">