Nếu em gửi thư đến phòng tham vấn học đường thì sau bao nhiêu ngày em có thể nhận được thư trả lời, và nhận bằng cách nào? - Trường THPT Hoàng Mai

Nếu em gửi thư đến phòng tham vấn học đường thì sau bao nhiêu ngày em có thể nhận được thư trả lời, và nhận bằng cách nào?

Em có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên phụ trách phòng tham vấn học đường để nhận được thư trả lời. Thời gian trả lời thư phụ thuộc vào mức độ khẩn cấp, nghiêm trọng của sự việc. Nhưng chậm nhất là sau 3 ngày làm việc (không tính ngày lễ, chủ nhật)  các em sẽ nhận được thư trả lời. Tuy nhiên, tính tương tác của hình thức tham vấn qua thư chưa cao, giáo viên không thể làm rõ một số nội dung trong thư. Vì vậy, để việc tham vấn hiệu quả hơn em có thể gửi mail,