thi-tot-nghiep-thpt-2020-3 - Trường THPT Hoàng Mai

Ông Ando Toshiki đánh giá: “Tôi nghĩ Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã rất vất vả để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của dịch bệnh”.