thi-tot-nghiep-thpt-2020 - Trường THPT Hoàng Mai

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong đại dịch Covid-19 của Việt Nam được nhiều chuyên gia thế giới đánh giá là một “điển hình của giáo dục”.