hoc-sinh-cah-ly-1612156328905 - Trường THPT Hoàng Mai

Học sinh ở khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương.