so-gddt-ha-noi-khong-co-thay-doi-gi-ve-cac-khu-vuc-tuyen-sinh-so-voi-hang-nam - Trường THPT Hoàng Mai

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Nội.