thi vào 10 THPT - Trường THPT Hoàng Mai

Sau khi được UBND thành phố phê duyệt, khoảng tháng 2/2021, Sở sẽ công bố môn thi lớp 10 THPT.