ha-noi-tuyen-sinh-lop-10-thpt-nam 2021-2020 - Trường THPT Hoàng Mai

Một số trường THPT dự kiến chỉ tiêu thi lớp 10 THPT ổn định như năm ngoái. (Ảnh: Mỹ Hà).