Tiết mục "Bài ca người giáo viên nhân dân" - Trường THPT Hoàng Mai