hoang mai_phuc dong - Trường THPT Hoàng Mai

THPT Hoàng Mai và THPT Phúc Lợi hẹn nhau trong trận chung kết