hoang-mai4 - Trường THPT Hoàng Mai

Có lẽ vì thế nên hai đội không ngần ngại chơi tấn công…