hocsinh-2 - Trường THPT Hoàng Mai

HS rửa tay khử trùng tại Trường THPT số 1 Bắc Hà (Bắc Hà – Lào Cai). Ảnh: NTCC