Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục - Trường THPT Hoàng Mai