THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Căn cứ vào nhu cầu giảng dạy học kỳ II năm học 2022 – 2023 và sự phát triển đội ngũ giáo viên của nhà trường, Trường THPT Hoàng Mai thông báo tuyển giáo viên như sau:

  1. Các môn học và số lượng cần tuyển

Tiếng Anh: 01                     Địa lý: 03                   Tin học: 01              Công nghệ 02

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tuyển dụng