Tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 tại trường học - Trường THPT Hoàng Mai