CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI: GIẢM GIỜ HỌC, XUẤT HIỆN CÁC MÔN MỚI - Trường THPT Hoàng Mai

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI: GIẢM GIỜ HỌC, XUẤT HIỆN CÁC MÔN MỚI

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã công bố chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm học 2020-2021.

Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông mới giảm tải so với chương trình hiện hành: giảm số môn học, giảm số giờ học, chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động thực hành.

Ở cấp Tiểu học, các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục lối sống, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và địa lý, Khoa học, Tin học và công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

Môn học tự chọn là Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ 1 (đối với lớp 1 và 2).

Bậc học này xuất hiện môn học mới là Tin học và công nghệ.

So với chương trình hiện hành, Chương trình mới giảm số môn học, số giờ học. Cụ thể: Chương trình mới có 7 môn học ở lớp 1 và lớp 2; 9 môn học ở lớp 3; 10 môn học ở lớp 4 và lớp 5.

Chương trình hiện hành có 10 môn học lớp 1, lớp 2 và lớp 3; 11 môn học ở lớp 4 và lớp 5.

Cấp Tiểu học xuất hiện môn học mới là Tin học và công nghệ.

Ở cấp THCS, các môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật.

Môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Ở bậc học này, môn Tin học trở thành bắt buộc (khác với trước đây là tự chọn). Ngoài ra, sự xuất hiện của các môn: Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên sẽ khiến cách tổ chức dạy học khác so với trước.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới các khối được giảm khá nhiều môn học. Các khối 6,7,8,9 đều học 12 môn. Chương trình hiện nay, lớp 6 và lớp 7 có 16 môn học; lớp 8 và lớp 9 có 17 môn học.

Ở bậc THPT, các môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Các môn học được lựa chọn: Theo nhóm khoa học xã hội (Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý); Nhóm khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Nhóm công nghệ và nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Đối với bậc THPT, theo chương trình mới, các lớp đều có 13 môn học. Chương trình hiện hành, lớp 10 và lớp 11 có 16 môn học; lớp 12 có 17 môn học.

Ông Vũ Đình Chuẩn – Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT cho biết, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai với lớp 1 trên toàn quốc từ năm học 2020-2021. Các năm tiếp theo sẽ triển khai lần lượt với lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021-2022…

Theo Giáo dục thời đại