CÔNG VĂN SỐ 5210 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 - Trường THPT Hoàng Mai

CÔNG VĂN SỐ 5210 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Kính gửi:

  • Các sở giáo dục và đào tạo
  • Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm

Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Sở GDĐT; các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây!