CÔNG VĂN SỐ 5480/BGDĐT-QLCL NGÀY 04/12/2018 VỀ TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 - Trường THPT Hoàng Mai

CÔNG VĂN SỐ 5480/BGDĐT-QLCL NGÀY 04/12/2018 VỀ TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

Kính gửi:

  • Các sở giáo dục và đào tạo
  • Cục nhà trường – Bộ Quốc phòng
  • Cục đào tạo – Bộ công an
  • Các đại học, học viên, trường đại học
  • Các trường cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh; đồng thời thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập để đảm bảo tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, khách quan, an toàn.

Xem chi tiết tại đây!