Công văn 5480/BGDĐT-QLCL ngày 04/12/2018 về Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 - Trường THPT Hoàng Mai