Công văn số 5510 của Sở GDĐT v/v báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 cấp THPT - Trường THPT Hoàng Mai