Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học 2020-2021 - Trường THPT Hoàng Mai