CÔNG VĂN VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH - Trường THPT Hoàng Mai