ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NGÀY 08/05/2022 - Trường THPT Hoàng Mai

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NGÀY 08/05/2022

class="column one single-photo-wrapper image">

I. MÔN TIẾNG ANH:

  1. ĐỀ THI: MÃ 001; MÃ 002; MÃ 003; MÃ 004; MÃ 005; MÃ 006
  2. ĐÁP ÁN: Đáp án chung 6 mã đề

II. MÔN NGỮ VĂN:

  1. ĐỀ THI: ngữ văn
  2. ĐÁP ÁN: đang cập nhật

III. MÔN TOÁN:

  1. ĐỀ THI: môn toán
  2. ĐÁP ÁN: đang cập nhật