ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ HỆ PHỔ THÔNG - Trường THPT Hoàng Mai

ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ HỆ PHỔ THÔNG

công văn

Căn cứ tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 08/09/2021 của UBNDTP Hà Nội về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021 – 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23/09/2021 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, các trung tâm GDNN, GDTX thực hiện chương trình GDPT của TP Hà Nội năm học 2021 – 2022

Xem chi tiết công văn tại đây