Form đăng ký thi thử vào lớp 10 THPT Hoàng Mai ngày 25/04/2021 - Trường THPT Hoàng Mai

Form đăng ký thi thử vào lớp 10 THPT Hoàng Mai ngày 25/04/2021

class="column one single-photo-wrapper image">

Các Quý Phụ huynh và thí sinh có thể đăng ký thi thử vào lớp 10 THPT tại link dưới đây:

http://dangky.thpt-hoangmai.edu.vn/dang-ky/dang-ky-thi-thu