SỞ GDĐT HÀ NỘI: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 12 THPT - Trường THPT Hoàng Mai

SỞ GDĐT HÀ NỘI: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 12 THPT

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 theo đúng kế hoạch và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) quận, huyện, thị xã thực hiện một số công việc sau đây:

Xem chi tiết tại đây