SỞ GDĐT HÀ NỘI: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 22/CT-UBND - Trường THPT Hoàng Mai

SỞ GDĐT HÀ NỘI: TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG/ CHỐNG DỊCH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 22/CT-UBND

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên; Thủ trưởng các trường có vốn đầu tư nước ngoài; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các tiêu chí, hướng dẫn, quy định của Trung ương, Thành phố, đồng thời chú ý một số điểm như sau:

Xem chi tiết tại đây