HỌC SINH HÀ NỘI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ 2 NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CÔNG LẬP - Trường THPT Hoàng Mai

HỌC SINH HÀ NỘI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ 2 NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 CÔNG LẬP

Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 do Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội mới ban hành, thành phố có 12 khu vực tuyển sinh, mỗi học sinh có 2 nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập.
Mỗi học sinh có 2 nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 THPT công lập /// Ảnh NGỌC THẮNG

 

Mỗi học sinh có 2 nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 THPT công lập
Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019 của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội, học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bố, mẹ có hộ khẩu thường trú ở khu vực tuyển sinh nào, được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập của khu vực tuyển sinh đó.
Các trường hợp không theo khu vực tuyển sinh, gồm: học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tại các trường THPT chuyên và 6 trường THPT có lớp chuyên; học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập; học sinh đăng ký dự tuyển 1 nguyện vọng vào lớp 10 không chuyên của trường THPT Chu Văn An hoặc Trường THPT Sơn Tây, nguyện vọng còn lại phải đăng ký theo khu vực tuyển sinh quy định.
Học sinh đăng ký dự tuyển học tiếng Đức (ngoại ngữ 2, hệ 7 năm) tại Trường THPT Việt Đức, nguyện vọng còn lại phải đăng ký theo khu vực tuyển sinh quy định. Học sinh đăng ký dự tuyển học ngoại ngữ tiếng Pháp, tiếng Nhật vào các trường có dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật; học sinh đăng ký dự tuyển học chương trình thí điểm đào tạo song bằng tú tài vào các trường có đào tạo chương trình này.
Việc đổi khu vực tuyển sinh gồm những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các khu vực tuyển sinh, hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú,… hướng dẫn nêu rõ, học sinh được phép đổi khu vực tuyển sinh với điều kiện: 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập phải ở trong cùng một khu vực tuyển sinh có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh (theo mẫu), trong đơn nêu rõ lý do đổi và được thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận.
Mỗi học sinh có 2 nguyện vọng
Khi đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Hai nguyện vọng này phải trong cùng 1 khu vực tuyển, trừ 2 trường hợp: có 1 trong 2 nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 không chuyên Trường THPT Chu Văn An, hoặc Trường THPT Sơn Tây; có 1 trong 2 nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 học tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức tại các trường THPT có dạy tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức.
Học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2. Khi hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 1, không nhận học sinh đăng ký nguyện vọng 2.
Đối với lớp 10 trường THPT công lập tự chủ tài chính và lớp 10 trường THPT ngoài công lập, trường hợp học sinh muốn dùng kết quả thi để dự tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính, hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án dùng kết quả thi tuyển kết hợp với xét tuyển, thì học sinh phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngày 7.6 tới để có điểm xét tuyển mới được xét tuyển vào trường.
Nếu chỉ xét tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính, hoặc THPT ngoài công lập (không xét tuyển vào trường THPT công lập), trong “phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018 – 2019”, học sinh đăng ký như sau: mục nguyện vọng 1, ghi tên một trường THPT công lập để được dự thi; mục nguyện vọng 2, ghi “NCL” bằng chữ in hoa.
Trường hợp học sinh dự tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án chỉ xét kết quả học lực ở cấp THCS, học sinh nộp đơn đăng ký nguyện vọng dự tuyển tại trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc trường THPT ngoài công lập; mẫu đơn đăng ký dự tuyển do các cơ sở giáo dục này phát hành.
Hướng dẫn của Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội cũng nêu rõ, học sinh được thay đổi nguyện vọng dự tuyển. Cụ thể, ngày 19.5 tới, Sở này sẽ công bố công khai số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của từng trường THPT tại các phòng Giáo dục – Đào tạo, Cổng thông tin điện tử của Sở,… và trên các báo. Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng Giáo dục – Đào tạo trong 2 ngày: 20 và 21.5.

 

Hướng dẫn trên cũng lưu ý, học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký; không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.
Nguồn: thanhnien.vn