Họp phụ huynh học sinh các lớp khối 10, khối 11 cuối kỳ I, đầu học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Họp phụ huynh học sinh các lớp khối 10, khối 11 cuối kỳ I, đầu học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2020 – 2021, Chủ nhật, ngày 24 tháng 01 năm 2021, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã phối hợp với Trường THPT Hoàng Mai tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp khối 10, khối 11 hệ THPT và hệ đào tạo hai văn bằng (mô hình 9+) cuối học kỳ I, đầu học kỳ II, năm học 2020 – 2021.

Tham dự cuộc họp phụ huynh cuối học kỳ I, đầu học kỳ II, năm học 2020 – 2021, buổi sáng, tỷ lệ phụ huynh học sinh khối 11 dự họp đạt xấp xỉ 77%  và buổi chiều, tỷ lệ phụ huynh học sinh khối 10 dự họp đạt xấp xỉ 78%.

Chủ trì cuộc họp phụ huynh các lớp khối 10 và khối 11, theo phân công của Nhà trường là giáo viên chủ nhiệm của các lớp.

Nội dung chính của họp phụ huynh học sinh các lớp khối 10, 11 cả 2 hệ đào tạo này bao gồm:

  1. Khái quát về đặc điểm, tình hình và những vấn chung của lớp học kỳ I, năm học 2020 – 2021. Thông báo kết quả học tập, rèn luyện các môn văn hóa: Điểm kiểm tra học kì I, điểm TB học kì I của từng môn; xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm…của từng học sinh.
  2. Tình hình thực hiện nề nếp, chấp hành nội quy, quy chế của học sinh. Đánh giá chung về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong học kỳ I vừa qua, chỉ tiêu phấn đấu học kỳ II.
  3. Kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2020 – 2021 của hệ THPT và hệ đào tạo hai văn bằng.
  4. Hệ thống các giải pháp quản lý giáo dục học sinh sẽ tiếp tục được triển khai trong học kỳ II, năm học 2020 – 2021.
  5. Một số kiến nghị của giáo viên chủ nhiệm đối với phụ huynh trong việc phối hợp quản lý, giáo dục học sinh.

Ngày họp phụ huynh khối 10, khối 11 đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, tích cực, khẩn trương và nghiêm túc; thể hiện sự gắn kết, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cùng quan tâm quản lý, giáo dục học sinh học tập và rèn luyện để đạt được thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.

Trong ngày họp này, Nhà trường đã ghi nhận một số ý kiến đóng góp của phụ huynh và giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu và có giải pháp xử lý phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh yên tâm học tập rèn luyện đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện.

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp:

Khối 10:

Phụ huynh lớp 10A1 tham dự cuộc họp
Phụ huynh lớp 10A2 tham dự cuộc họp
Phụ huynh lớp 10A5 tham dự cuộc họp
Phụ huynh lớp 10A7 tham dự cuộc họp
Phụ huynh lớp 10A8 tham dự cuộc họp
Phụ huynh lớp 10A14 tham dự cuộc họp

Khối 11:

Quang cảnh họp phụ huynh lớp 11A2
Quang cảnh họp phụ huynh lớp 11A6
Quang cảnh họp phụ huynh lớp 11A7
Quang cảnh họp phụ huynh lớp 11A12
Quang cảnh họp phụ huynh lớp 11B1