Họp phụ huynh học sinh các lớp khối 12 Cuối học kỳ I, năm học 2020 - 2021

Họp phụ huynh học sinh các lớp khối 12 cuối kỳ I (năm học 2020-2021)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2020 – 2021, Chủ nhật, ngày 17 tháng 01 năm 2021, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã phối hợp với Trường THPT Hoàng Mai tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp khối 12 trung học phổ thông và hệ đào tạo hai văn bằng (mô hình 9+) cuối học kỳ I, đầu học kỳ II, năm học 2020 – 2021. Thực hiện phân công của Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 12 chủ trì tổ chức cuộc họp phụ huynh của lớp chủ nhiệm.

Theo số liệu thống kê từ giáo viên chủ nhiệm các lớp, có xấp xỉ 80% phụ huynh khối 12 dự họp và 20% phụ huynh vắng họp.

Nội dung họp phụ huynh học sinh các lớp khối 12 cuối học kỳ I, đầu học kỳ II, năm học 2020 – 2021 bao gồm:

– Khái quát về đặc điểm, tình hình và những vấn chung của lớp học kỳ I, năm học 2020 – 2021

– Thông báo kết quả học tập, rèn luyện các môn văn hóa: Điểm kiểm tra học kì I, điểm TB học kì I của từng môn; xếp loại học lực, xếp loại hạnh kiểm của từng học sinh.

– Đánh giá những mặt mạnh/ưu điểm và mặt hạn chế/khuyết điểm của tập thể lớp, từng học sinh; nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong học kì II.

– Kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2020 – 2021; Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa kỳ và cuối học kỳ II các môn văn hóa; kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

– Hệ thống các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh của nhà trường

– Một số khuyến nghị của nhà trường với phụ huynh nhằm giúp đỡ các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Trong buổi họp phụ huynh, các giáo viên chủ nhiệm cũng đã thông tin cho phụ huynh biết về kết quả thi tốt nghiệp THPT hai khóa đào tạo đầu tiên của Nhà trường: Năm học 2018 – 2019, khối 12 của trường có 6 lớp với 196 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, trong đó có 191 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ 97,45%.  Năm học 2019 – 2020, khối 12 của trường có 15 lớp với 426 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 423 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỉ lệ 99,4%. Đây là những tiền để giúp các phụ huynh yên tâm với khả năng quản lý và chất lượng đào tạo của trường.

Cuối cùng, các giáo chủ nhiệm cũng đưa ra những khuyến nghị đối với các bậc phụ huynh cần  thường xuyên phối hợp chặt chẽ với GVCN để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của học sinh; cũng như ủng hộ, đồng thuận với các kế hoạch đã đề ra của nhà trường để giúp đỡ các em học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp:

Phụ huynh lớp 12A1 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A1 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A6 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A6 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A7 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A7 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A8 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A8 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A9 tham gia cuộc họp

Phụ huynh lớp 12A9 tham gia cuộc họp

Cuộc họp phụ huynh đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, thể hiện sự gắn kết, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cùng quan tâm quản lý, giáo dục học sinh học tập và rèn luyện, để trở thành con ngoan, trò giỏi, phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và nhân cách.

Một số ý kiến đóng góp của phụ huynh, Nhà trường đã ghi nhận, giao các đơn vị chức năng nghiên cứu và có giải pháp xử lý phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh yên tâm học tập có chất lượng và đạt kết quả cao.