LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN II KHỐI 12 - Trường THPT Hoàng Mai

LỊCH THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN II KHỐI 12

Ngày thi: thứ 5 ngày 20/5/2021. Buổi sáng: Môn thi: Ngữ văn. Buổi chiều: Môn thi: Toán

Ngày thi: Thứ 6 ngày 21/5/2021. Buổi sáng: Bài thi KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Buổi chiều: Tiếng Anh

Xem chi tiết tại đây