Quyết định 5417 của UBND Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 - Trường THPT Hoàng Mai