Tạo bước đột phá về giáo dục hướng nghiệp - Trường THPT Hoàng Mai

Tạo bước đột phá về giáo dục hướng nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông để tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

 

Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025, gắn công tác giáo dục hướng nghiệp với việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc lựa chọn học nghề phổ thông của học sinh đã chuyển dần theo hướng phù hợp với nhu cầu phát triển kỹ năng, phục vụ nhu cầu lao động của xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đa dạng hóa các chương trình, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thiết thực và hiệu quả để thu hút nhiều người đến học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên; mở rộng dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

Các sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề, các nghệ nhân, doanh nhân tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; lồng ghép các chủ đề giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông và hoạt động tư vấn tuyển sinh; cung cấp thông tin về thị trường lao động cho học sinh để các em lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

Các trường đại học, cao đẳng đã quan tâm tới công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Trên 160 trường đại học, cao đẳng đã có bộ phận hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh viên quan hệ với doanh nghiệp, những trường còn lại đều bố trí cán bộ chuyên trách công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên.