THÍ SINH NÀO ĐƯỢC XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021? - Trường THPT Hoàng Mai

THÍ SINH NÀO ĐƯỢC XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021?

Ảnh minh họa: Diệp Anh

GDVN- Thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt.

Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2021 quy định rõ 3 trường hợp học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.

Một là, thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Điều kiện: Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ Khá trở lên.

Hồ sơ gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Ảnh minh họa: Diệp Anh

Hai là, thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Điều kiện: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt từ 5,0 (năm) điểm trờ lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm khá trở lên;

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Ba là, các đối tượng là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định ở Nghị định 36 của Chính phủ.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định rõ các trường hợp bảo lưu điểm thi. Theo đó, thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/ môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và không bị kỷ luật hủy kết quả bài thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi/ môn thi được bảo lưu điểm thi gồm:

Bài thi độc lập đạt từ 5 điểm trở lên.

Bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1 điểm.

Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5 điểm trở lên.

Nếu thí sinh không sử dụng điểm bảo lưu thì phải thi tất cả các bài thi/ môn thi đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp như thí sinh không có điểm bảo lưu.

Thùy Linh