THÔNG BÁO CHO HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

công văn

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục đào tạo tại công văn số 684/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/03/2022;

Sau khi nhà trường báo cáo UBND Quận Thanh Xuân về phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp (qua phòng Giáo dục và đào tạo) ;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Mai thông báo một số nội dung về việc cho học sinh 2 hệ trở lại trường học trực tiếp như sau:

Xem chi tiết tại đây