THÔNG BÁO CHO HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

class="column one single-photo-wrapper image">

công văn

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục đào tạo tại công văn số 684/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/03/2022;

Sau khi nhà trường báo cáo UBND Quận Thanh Xuân về phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp (qua phòng Giáo dục và đào tạo) ;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Mai thông báo một số nội dung về việc cho học sinh 2 hệ trở lại trường học trực tiếp như sau:

Xem chi tiết tại đây