THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC MÙA ĐÔNG NĂM 2020 - Trường THPT Hoàng Mai