THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 11 VÀ 12 TRONG NĂM HỌC 2023-2024 - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 11 VÀ 12 TRONG NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ và kế hoạch đào tạo năm học 2023 – 2024; căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo việc dạy và học, cũng như tạo điều kiện để học sinh có thêm thời gian tự ôn tập tại nhà nhiều hơn, đồng thời giảm áp lực học tại trường, đi lại nhiều lần trong ngày của học sinh…Nhà trường thông báo lịch học của các lớp trong năm 2023 – 2024 như sau: