THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

Kính gửi:

  • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;
  • Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;
  • Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 13371/VP-KGVX, ngày 09/12/2022 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Thông báo số 1079/TB-UBND ngày 13/12/2022 của UBND Thành phố về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2023; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, như sau:

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4381/SGDĐT-VP