Thông báo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và kê khai y tế cho học sinh, sinh viên - Trường THPT Hoàng Mai

Thông báo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và kê khai y tế cho học sinh, sinh viên

Căn cứ vào tình hình Covid-19 chủng biến thể diễn biến phức tạp tại Hải Dương và Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19; Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai yêu cầu các bộ phận thực hiện khẩn cấp các nội dung sau:

Chi tiết