THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2022 - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2022

Căn cứ vào nhu cầu giảng dạy năm học 2022 – 2023 và sự phát triển của đội ngũ giáo viên của nhà trường, trường THPT Hoàng Mai thông báo tuyển giáo viên năm học 2022 – 2023 như sau:

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây