THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023 - 2024 - Trường THPT Hoàng Mai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023 – 2024

Để chuẩn bị cho năm học mới 2023 – 2024, Trường THPT Hoàng Mai thông báo tuyển giáo viên như sau:

  1. Các môn học và hoạt động giáo dục cần tuyển:
  • Các môn học: Toán, Văn, Sử, Tin, Tiếng Anh, Địa lý, Hóa, Sinh, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Giáo dục Quốc phòng & An ninh, Công nghệ, Giáo dục thể chất.
  • Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Nội dung Giáo dục địa phương

Xem chi tiết thông báo tại đây