Triển khai dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

Kế hoạch dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

class="column one single-photo-wrapper image">

công văn

Kế hoạch dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường THPT Hoàng Mai

Xem chi tiết tại đây