Triển khai dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19