Triển khai dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống Covid-19

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET TRONG THỜI GIAN HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG/ CHỐNG COVID-19

công văn

Kế hoạch dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Trường THPT Hoàng Mai

Xem chi tiết tại đây