Thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 - Trường THPT Hoàng Mai

Thông báo về việc nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

New incoming message email icon

Căn cứ Công văn số 47/SGDĐT-VP, ngày 05/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 ngành GDĐT Hà Nội, Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau

1. Cán bộ, chuyên viên, giáo viên, nhân viên và hợp đồng lao động (trừ tổ Bảo vệ trực Tết) được nghỉ 09 ngày, từ thứ hai, ngày 08/02/2021 (ngày 27 Tết) đến hết thứ ba, ngày 16/02/2021 (ngày 5 Tết).

2. Học sinh các lớp khối 10, 11 và 12 được nghỉ 09 ngày, từ thứ hai, ngày 08/02/2021 (ngày 27 Tết) đến hết thứ ba, ngày 16/02/2021 (ngày 5 Tết). Thứ tư, ngày 17/02/2021, học sinh đi học bình thường theo thời khóa biểu.