TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024 - Trường THPT Hoàng Mai