Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Hoàng Mai - Trường THPT Hoàng Mai

Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Hoàng Mai

class="column one single-photo-wrapper image">

Phụ huynh và thí sinh có thể tra cứu kết quả thi thử vào lớp 10 THPT Hoàng Mai ngày 25/04/2021 tại link dưới đây:

http://dangky.thpt-hoangmai.edu.vn/dang-ky/tra-cuu-thi-thu